Защо хартиени кърпи за ръце, а не сешоари:

Сред най-големите източници на бактериално замърсяване на обществени места са сешоарите с топъл въздух. При използването им те многократно увеличават бактериите и вирусите.

Причината за това е, че при миенето на ръцете със сапун е невъзможно постигането на пълна стерилност. Остатъчните бактерии от около 5%, така наречените еокариоти (аеробни и анаеорбни) и прокариоти (патогенни и непатогенни), се изменят и започва бурно делене при повишаване на околната температура, причинено от сешоарите с топъл въздух. Въпросното делене и движението на топлия въздух натрупват колонии от бактерии, както в самия уред, така и в помещението, в което е поставен. При използването на сешоари със студен въздух и силна струя, бактериите и вирусите се увеличават само с 42%. Разликата идва от по-ниската температура и по-краткото време на сушене.

Използването на хартиени кърпи за ръце има тотално обратен ефект бактериите и вирусите намалява с 77%, защото останалите бактерии и вируси по ръцете биват попивани от самата хартия.

* Процентни стойности са средни и се използват да покажат промяната на броя на бактериите и вирусите.

Хората, които подсушават ръцете си с хартиени кърпи остават с най-чисти ръце  – бактериите, останали по ръцете са около 30 пъти по-малко, отколкото след ползване на автоматични сешоари за ръце.

Миенето на ръцете остава най-ефикасният хигиенен метод, но ефектът от него зависи и от начина, по който ги сушим.

 

Защо ролкови кърпи за ръце, а не нагънати кърпи за ръце:

По данни събрани от дистрибуторите на БЛУПЕР ТРЕЙД ООД, приходящите ползватели на обществени тоалетни и миялни помещения, като летища, гари, хотели, заведения и т.н., употребяват средно 45% по-малко брой къса от ролковите кърпи за ръце, спрямо нагънатите. При постоянните ползватели, като тези на офиси, училища, заводи, хранителна промишленост, индустрия и пр., процентът е 25% по-малко брой къса от ролковите кърпи за ръце, спрямо нагънатите. В помещения със смесени ползватели, ролковите кърпи са с 35% по-икономични от нагънатите.

 

Защо хартиени кърпи с Airflex технология, а не стандартна технология:

  • Попиват 11 пъти собственото си тегло, в сравнение със стандартните хартиените кърпи, които попиват само 7 пъти собственото си тегло;
  • Два пъти и половина по-здрави в мокро състояние;
  • При производството им се използват 17% по-малко фибри, което води до по-малко отпадък;
  • Кърпи с Airflex технология са меки, с вид и усещане за текстил.

 

Защо тоалетна хартия на пачки, а не на ролки:

Дозирането на един къс гарантира докосване само от един потребител по време на ползване, което допринася за по-хигиенично и практично ползване. Контролираното подаване на хартията е и също така изключително икономично, ефективно, по отношение на честотата на зареждане на диспенсъра, и природосъобразно.

При единично използване на тоалетна хартия на пачки средно се изразходват 0,97 метра, докато при хартия на джъмбо ролки – 1,4 метра, при тоалетна хартия на малки ролки без диспенсър – 1,65 метра.

Една пачка съдържа 250 къса с размер 11,7 см х 18,6 см или 5,44 м2 хартия.

В стандартна джъмбо ролка от 400 гр има до 72 м хартия х 10 см или 7,20 м2 хартия.

 

Защо разпенващ сапун във флакон, а не наливен:

За разлика от наливния сапун, който се дистрибутира от дозатора на диспенсъра, сапуните във флакон имат собствен дозиращ механизъм. Това осигурява винаги една и съща икономична доза, докато след продължителна употреба, дозиращия механизъм на диспенсъра прави все по-големи дози до момента на протичане.

Един флакон от 1 литър с разпенващ течен сапун осигурява 3000 измивания, докато един флакон от 1 литър с не разпенващ сапун осигурява 1000 измивания, т.е. 1 литър разпенващ течен сапун се равнява на 6,5 литра обикновен наливен сапун.

Диспенсърите за наливен сапун често само се доливат, без да бъдат измивани или дезинфекцирани, което благоприятства размножаването на бактерии. При използването на разпенващ сапун се сменя целият флакон, което прави зареждането в пъти по-бързо и хигиенично.

Отмиването на разпенващ сапун е по-лесно, което води до употребата на три пъти по-малко вода.